Wednesday, April 6, 2011

the making of...MARACAS CANDY

video

Maracas Candy bukan sahaja digunakan sebagai instrumen atau alat muzik. Ia juga berguna sebagai alat bantu mengajar untuk menarik perhatian pelajar yang mengalami masalah kurang tumpuan atau pelajar OKU.

No comments:

Post a Comment